آموزشگاه : ۰۲۱۲۶۷۰۰۶۸۶
مرکز مشاوره : ۰۲۱۲۶۷۰۰۷۴۸
info@hozour.org

مایندفول کوچینگ

مایندفول کوچینگ چیست؟

کوچینگ روشی برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. کوچ از طریق گفت و گو به مربی کمک می کند تا به درستی هدف را تعیین کند، بهترین راه برای رسیدن به هدف را بیابد و پتانسیل های درونی نهفته در فرد را آشکار کند. مربی نمی گوید چگونه می توان به موفقیت رسید، بلکه سوالاتی را مطرح می کند که از طریق آنها خود مشتری راه حل وظایف خود را پیدا می کند. فرهنگ لغت کمبریج کلمه “کوچینگ” را به عنوان “شغل یا فعالیت ارائه آموزش برای افراد یا کمک به آماده سازی آنها برای چیزی” تعریف می کند. اما این تعریف کاملاً درست نیست، زیرا مربیگری آموزش یا آمادگی نیست – در راه دستیابی به هدف کمک و پشتیبانی می کند.

مولد کوچینگ را مکاتب فلسفی دوران باستان می دانند که دانش مستقیماً از معلم به شاگرد منتقل نمی شد. معلم سؤالات برجسته ای می پرسید و دانش آموز خودش به جواب می رسید.

کوچینگ با مدل GROW (هدف، واقعیت، گزینه ها، چه چیزی) توسط ویتمور توسعه یافت ولی کوچینگ به همان اندازه که به نحوه انجام این کارها مربوط است، به آنچه که هست مربوط می شود.
مایندفولنس  به معنای حفظ آگاهی لحظه به لحظه از افکار، احساسات، احساسات بدنی و محیط اطراف ما از طریق یک دیدگاه ملایم و پرورش دهنده است.ذهن آگاهی همچنین مستلزم پذیرش است، به این معنی که ما به افکار و احساسات خود توجه می کنیم بدون اینکه آنها را قضاوت کنیم. هنگامی که ما توجه آگاهی را تمرین می کنیم، افکار ما به جای بازگویی گذشته یا تصور آینده، با آنچه در لحظه حال حس می کنیم هماهنگ می شوند.

ما بیش از حد درگیر همه چیزهایی هستیم که در زندگی مان می گذرد و از دل خود کمتر و کمترخبر داریم . به نظر می رسد که دیگر نمی خواهیم آنچه را که در زندگی مان اتفاق می افتد را هر ثانیه احساس کنیم. انسداد، استرس، عجله داشتن،  وقت نداشتن برای شخص دیگری. همه جور بهانه هایی برای اجتناب از تماس واقعی با خودمان می تراشیم. از آنجا که ما بیش از حد به بیرون تمرکز می کنیم، و به جای  اینکهاجازه دهیم تمام تجربیاتمان بیشتر از قلب بیرون بیایند،  احساس خود را فراموش می کنیم.

mindful coaching چطور کار می کند؟

(mindful coach) به مشتریان خود انواع تمرینات را ارائه می دهد. در طول تمرینات، مراجع یاد می گیرد که بدون واکنش شدید، بر افکار و احساسات  خود تمرکز کند. این روشی است که باعث می‌شود افراد از هر چیزی که در درون  و اطرافشان می‌گذرد آگاه‌تر شوند، اما همچنین کمک  می‌کند که بیش از حد توسط همه این افکار و احساسات هدایت نشوند. mindful coaching شکلی از آموزش توجه است که بر اینجا و اکنون تمرکز می کند و چیزها را همانطور که هستند نشان می دهد. یک mindful coach به مشتریانش کمک می کند تا در چیزهایی که هر روز با آنها روبرو می شوند غرق نشوند.

نتایج مثبت mindful coaching عبارتند از: یادگیری مقابله با رویدادهای استرس زا، توانایی تمرکز بهتر، رنج کمتر از بی خوابی، اضطراب و افسردگی و دستیابی به آرامش و ثبات.