صفحه اصلی – حضورنو

Previous slide
Next slide

برای آینده بهتر

یک تجربه یادگیری باورنکردنی بسازید

ثبت نام

برای دسترسی به دوره ها

ثبت نام دوره ها

وقت دهی مشاوره

آموزش سازمانی - مدیریتی

مایندفولنس نوجوانان

باشگاه حضورنو

تست روانشناسی

همنشینی با مربیان

10000

دانش آموز ثبت نام شده

0

دوره آموزشی

0

کشور

همنشینی با درمانگران

رویداد های حضورنو

جایی که مردم همه رویدادهایی را پیدا می کنند که ممکن است بخواهند در آن شرکت کنند

همنشینی با حضورآموختگان

اخبار و مقالات

مایندفولنس-سازمانی-موسسه-حضورنو
ذهن آگاهی
ذهن آگاهی

مایندفولنس سازمانی

در طی چند دهه گذشته ،نیاز به mindfulness درهمه ی …

لوگوتراپی
معناجویی
معناجویی

لوگوتراپی

لوگوتراپی یک رویکرد درمانی است که به افراد کمک می …

mindfulness
ذهن آگاهی
ذهن آگاهی

تاثیر آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران

چکیده زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر …