دموی مرکز آموزشی

Previous
Next

برای آینده بهتر

یک تجربه یادگیری باورنکردنی بسازید

ثبت نام

برای دسترسی به دوره ها

ثبت نام دوره ها

وقت دهی مشاوره

آموزش سازمانی

مایندفولنس نوجوانان

باشگاه حضورنو

تست روانشناسی

همنشینی با مربیان

10000

دانش آموز ثبت نام شده

0

دوره آموزشی

0

کشور

همنشینی با درمانگران

رویداد های حضورنو

جایی که مردم همه رویدادهایی را پیدا می کنند که ممکن است بخواهند در آن شرکت کنند

همنشینی با حضورآموختگان

اخبار و مقالات

مایندفولنس-سازمانی-موسسه-حضورنو
ذهن آگاهی
ذهن آگاهی

مایندفولنس سازمانی

در طی چند دهه گذشته ،نیاز به mindfulness درهمه ی …

لوگوتراپی
معناجویی
معناجویی

لوگوتراپی

لوگوتراپی یک رویکرد درمانی است که به افراد کمک می …

mindfulness
ذهن آگاهی
ذهن آگاهی

تاثیر آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران

چکیده زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر …