درباره ما

درباره ما

موسسه آموزشی - روانشناختی حضورنو

این موسسه فعالیت خود را از سال  1394 در دو دپارتمان آموزشی و مشاوره ای با طراحی و برگزاری کارگاه های متنوع آموزشی در زمینه رشد شخصی و توسعه فردی با رویکردهای روانشناسی شناختی CBT، روانشناسی مثبت نگر و روانشناسی توجه آگاه محور MBCTآغاز نموده است. در حال حاضر دپارتمان آموزشی این موسسه کارگاه های آموزشی تجربی حضورنو ، هوش مثبت ، معنا و یکپارچگی ،  MBSR ،مایندفولنس نوجوانان، مولاناشناسی، سینما حضور و ... را برگزار مینماید و همچنین در دپارتمان مشاوره ی تخصصی خود از همکاری بیش از 10 روان درمانگر خبره بهره مند می باشد. تحقیق ، پژوهش ، طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی فردی و سازمانی در حوزه توسعه فردی ، خودشناسی، بهشیاری ، مهارت های  زندگی، مربیگری و کوچینگ و همچنین ارائه خدمات تخصصی مشاوره از اصلی ترین خط مشی ها  و برنامه های این موسسه می باشد .

درباره ما

موسسه آموزشی و روانشناختی حضورنو

این موسسه فعالیت خود را از سال  1394 در دو دپارتمان آموزشی و مشاوره ای با طراحی و برگزاری کارگاه های متنوع آموزشی در زمینه رشد شخصی و توسعه فردی با رویکردهای روانشناسی شناختی CBT، روانشناسی مثبت نگر و روانشناسی توجه آگاه محور MBCTآغاز نموده است. در حال حاضر دپارتمان آموزشی این موسسه کارگاه های آموزشی تجربی حضورنو ، هوش مثبت ، معنا و یکپارچگی ،  MBSR ،مایندفولنس نوجوانان، مولاناشناسی، سینما حضور و ... را برگزار مینماید .

و همچنین در دپارتمان مشاوره ی تخصصی خود از همکاری بیش از 10 روان درمانگر خبره بهره مند می باشد.

تحقیق ، پژوهش ، طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی فردی و سازمانی در حوزه توسعه فردی ، خودشناسی، بهشیاری ، مهارت های  زندگی، مربیگری و کوچینگ و همچنین ارائه خدمات تخصصی مشاوره از اصلی ترین خط مشی ها  و برنامه های این موسسه می باشد .

مکانی عالی برای رشد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ