دوره مایندفولنس نوجوانان

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های مایندفولنس نوجوانان

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

“کارگاه مایندفولنس نوجوانان”

متوسط

⭕️ مربیان دوره – 15 تا 18 سال : زهرا …

آنچه یاد خواهید گرفت
مدیریت هیجانات نوجوانان و تقویت بِهُشیـــاری بر اساس متدهای روز دنیا
یادگیری مراقبه مناسب شده برای نوجوانان جهت دسترسی به آرامش عمیق درونی و شادمانیِ بودن
ارتقا مهارت حل مسئله در مواجهه با چالش های متداول نوجوانان بواسطه تقویت حضور و پذیرش
ارتقاء سطح کیفیت زندگی و امید به زندگی از طریق افزایش صلح درون و شفقت به خویش
رایگان

“کارگاه مایندفولنس نوجوانان”

همه سطح‌ها

⭕️ مربیان دوره – 8 تا 12 سال و 12 …

آنچه یاد خواهید گرفت
مدیریت هیجانات نوجوانان و تقویت بِهُشیـــاری بر اساس متدهای روز دنیا
یادگیری مراقبه مناسب شده برای نوجوانان جهت دسترسی به آرامش عمیق درونی و شادمانیِ بودن
ارتقا مهارت حل مسئله در مواجهه با چالش های متداول نوجوانان بواسطه تقویت حضور و پذیرش
ارتقاء سطح کیفیت زندگی و امید به زندگی از طریق افزایش صلح درون و شفقت به خویش
رایگان

“کارگاه مایندفولنس نوجوانان”

همه سطح‌ها

⭕️ مربیان دوره – 8 تا 12 سال و 12 …

آنچه یاد خواهید گرفت
مدیریت هیجانات نوجوانان و تقویت بِهُشیـــاری بر اساس متدهای روز دنیا
یادگیری مراقبه مناسب شده برای نوجوانان جهت دسترسی به آرامش عمیق درونی و شادمانیِ بودن
ارتقا مهارت حل مسئله در مواجهه با چالش های متداول نوجوانان بواسطه تقویت حضور و پذیرش
ارتقاء سطح کیفیت زندگی و امید به زندگی از طریق افزایش صلح درون و شفقت به خویش