دسته بندی: ذهن آگاهی

مایندفولنس-سازمانی-موسسه-حضورنو

مایندفولنس سازمانی

در طی چند دهه گذشته ،نیاز به mindfulness درهمه ی جریانات …

ادامه مطلب
mindfulness

تاثیر آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران

چکیده زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش …

ادامه مطلب
mindfulness-2

تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی شادکامی و سالمت روان دانش آموزان

هدف اصلی این پژوهش تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی …

ادامه مطلب