گردهمایی “همنفس”

گردهمایی “همنفس”

درباره رویداد

همنفس“؛ با هم
در روزهای سخت…

بخش های اصلی :

-آموزش و بازآموزی تعالیم حضور
– تجربیات ناب
– پرسش و پاسخ
-مراقبه گروهی

زمان برگزاری: جمعه ۱۱ آذر ماه

ساعت برگزاری نشست : ۱۶ الی ۱۸

محل برگزاری :
سالن آموزش

شرکت رایگان – مختص حضورآموختگان
توضیح : حضورآموخته کسی است که اولین دوره موسسه حضورنو را گذارنده است​

فرم ثبت نام