سلام جانِ بیدار

سلام جانِ بیدار

سلام، خوشحالیم که اینجایی
این پیام برای توئه …

لطفا هدفونت رو بردار و پیام زیر رو گوش کن.