راهنمای دوره ها

راهنمای دوره ها

توسعه فردی

دوره های توسعه فردی این ظرفیت را دارد تا افرادی که نیاز به تغییر را در خود احساس می‌کنند در آن قدم بگذارند و با تجربه عملی مفاهیم آموزشی در مواجه با چالش های واقعی زندگی به  شناخت (فضا)دنیای درون خود، خودآگاهی و بهبود عملکردشان بپردازند.در این مسیر افراد می‌توانند گام به گام و به صورت تدریجی در زمین بازی زندگی مهارت های حضور در لحظه حال و ذهن آگاهی را تقویت کرده، ترس ها و موانع خود را شناخته و با افزایش دسترسی به مغز پیش پیشانی و بالا بردن کارکرد مغز وسعت دید و خلاقانه زیستن را تجربه کنند. در ادامه مسیر، شناخت ارزش ها و کشف معنای زندگی را چراغ راه خود کرده و با اعتماد به معلم درون ، صلح درونی و یکپارچگی با خود زندگی توانگرانه، سرشار از رشد و بالندگی را خلق می‌کنند.

متوسط

کارگاه جهانی نو – بهار۱۴۰۳

ج.کارگاه جهانی نو ، سفری ژرف تا درک عمیقتر تعالیم …

8,900,000 تومان

-10%
همه سطح‌ها

دوره ذهن شفاف – بهار۱۴۰۳

ذهن گرایش دارد هر چیزی را که با آن مواجه …

5,000,000 تومان
4,500,000 تومان

-5%
همه سطح‌ها

کارگاه “حضورِنو” – بهار ۱۴۰۳

در كارگاه حضورنو همانطور که از اسمش پیداست ، با …

14,900,000 تومان
14,200,000 تومان

دوره های توسعه فردی

 1. حضور نو
 2. هوش مثبت
 3. معنا و یکپارچگی
 4. mbsr
 5. شهریوری
 6. جهانی نو
 7. نیایش
 8. اکت
 9. مولانا شناسی
 10. کلاب معنا

دوره های نوجوانان

 1. مایندفولنس
 2. کار تیمی