آموزشگاه : ۰۲۱۲۶۷۰۰۶۸۶
مرکز مشاوره : ۰۲۱۲۶۷۰۰۷۴۸
info@hozour.org

دکتر ناهید طاهریان

تخصص : پزشک و عضو سازمان نظام پزشکی

طب کل نگر هومیوپاتی مراجع را از طریق مشابه درمانی (بدون مواد شیمیایی) با تحریک قوای حیاتی و سیستم دفاعی خودش درمان می نماید.

 

رزرو وقت مشاوره