درباره من

نام کامل

مجتبی عباسی

عنوان شغل

مدرس

بیوگرافی

روان درمانگر ، مربی ارشد تعالیم حضور ، مربی رسمی مایندفولنس و MBSR ،mindful coach 


مدیر عامل « موسسه  آموزشی - روانشناختی حضور نو»


بنیان گذار «بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال»